“Sejl”

En lysskulptur af Flemming Brantbjerg


Flemming Brantbjerg (f. 1947) er billedkunstner og har siden 1977 arbejdet med lys som det formskabende og bærende element i billedet, skulpturen og rummet.

Kort beskrivelse af skulpturen, dens formsprog og konstruktion.

Lysskulpturen er skabt på grundlag af en invitation fra Roskilde Festival 94. De ønskede en “lysting”, der i størrelse og koncept kunne matche de fysiske rammer for festivalen.

Jeg har tidligere som koncept og i model arbejdet med skulptur og scenekonstruktion indeholdende lys på sejlflader, og det var naturligt for mig at fortsætte disse ideer i den helt frie form, skulpturen giver mulighed for. Her kunne jeg konstruere en rumform, der helt på sine egne betingelser var del af det samlede udtryk, der opstår når dags- eller kunstlyset uddyber rum og flade i skulpturens sejl og rig.
Skulpturen er alt incl. ca. 50 meter lang, 30 meter bred og 12,5 meter høj. Den består af tre master, hvorimellem der er udspændt 5 transparente sejl (minimalflader) og en svævende mast (tensigrity). Der er ca. 5 meter fra jordniveau til bunden af det nederste sejl.

Inspirationen til skulpturen er hentet i skyerne, sejl, vimpler, drager, telte og ikke mindst i den rumlige bevægelse, man kan opleve i træer, vand og andre mere eller mindre transparente materialer, der enten ses ved ens egen bevægelse gennem dem eller ved deres egen bevægelse i vinden.

Inspirationen er materialiseret gennem modelarbejde i 1:25. En formmodel og en arbejds/beregningsmodel.


De spændte formers afgrænsning i minimalflader og den bærende konstruktions master og wirer bearbejdet i rumlige spændinger skaber en levende rumform, der i sig bærer arketypen for sejlet og vingen, og afslører skønheden ved vindens evne til at løfte og bære.

Konstruktionen er i sig selv i visuel bevægelse. De spændte formers linier trækker opmærksomheden ind i skulpturens center, hvor den flyvende mast næsten naturstridigt danner det højeste punkt. De enkle linier og lette former danner sammen med transparensen i sejlene et forløb af spænding og harmoni, der i dagens løb skifter med lys og skygge og om natten uddybes af kunstlyskompositionerne.

Lyskildeplacering, farvenuancering, og præcis styring af lysstyrken for den enkelte lampe i tid er de basale komponenter i det “instrument” kompositionerne skabes for.

Sejlene er 50 % transparente, hvilket giver både dags- og kunstlys en levende 3 diminsional flade/figur at udfolde sig på/i.
Om dagen i samtale med himmel og skyer, om natten et lysværk for farvede og hvide lyskilder. De transparente sejl skaber farveblandinger sejlene imellem hvilket stiller øgede krav til farvepalet og styring.

Det farvede og hvide kunstlys anvendes i egentlige lyskompositioner skabt til de forskellige naturlige lysforhold i aften- og natteforløbet.

Til kunstlysforløbet på Roskilde Festival 94 havde jeg valgt at dele den mørke tid op i tre perioder á 2 timer. Aftenen og natten er meget kort på dette tidspunkt af året.

De første 2 timer er skumringen, hvor mørket langsomt overtager himmelen. Her havde jeg skabt et forløb af alle palettens farver ,der i en langsomt roterende bevægelse fik skulpturen til at komme frem i mørket med lysende pastelkraft, der forløbet igennem blev tættere i farverne.

De næste 2 timer er der næsten helt mørkt. I denne periode havde jeg skabt en gennemgang af de enkelte farver i harmoni og i spænding, f. eks. Gul til Blå, spænding, Blå til Grøn, harmoni, Grøn til Rød, spænding, Rød til Gul, harmoni. & m. fl.

De enkelte farver var varieret hen over skulpturen, så en ren rød var f. eks. 10 forskellige nuancer af rød. Et rigt spil opstår i fladerummene mellem sejlene ved disse nuancernes bevægelse hen over dem.

De sidste 2 timer er morgengryet. Her gentog jeg det første forløb baglæns, afleverede lyset tilbage til himmelen og solen med de glødende pastelfarver i glidende bevægelse.

Det hvide lys bruges i kompositionerne til markering af skift/kontrast ved f. eks et hvidt glimt eller til at oplyse dele af eller hele skulpturen i stærkt hvidt lys i kontrast til den mørke himmel.

Teknik.

Lyskilderne på festivalen var 56 stk 2 Khw. pepple konvex teaterlamper lamper (3 til 54 graders spredning) med farvefiltrering disse lamper måtte hentes i belgien. 16 stk. 1,5 Khw. specialbyggede halogenlamper sørgede for hvidt lys.

Samtlige lyskilder var individuelt (lysstyrke) styrbare via Arri Smart Rack dæmpere ( 72 kredse) og Arri Imagine Lysbord.

Farvefiltreringen var udført med en 12 farvet palet i Rosco supergel filterserien, hver farve var yderligere “temperaturtonet” ved anvendelse af blå konvertionsfiltrering i graderne, ingen (0), en kvart (0,25) en halv (0,5) og trekvart (0,75).
En hel (1) blå svarer til fuld konversion fra kunstlys 3200 K. til dagslys 5600 K.

De farvefiltrede lamper var placeret i 7 master á 8 stk. lamper med en gennemsnitshøjde på 7,5 meter. Deres afstand varierede fra ca. 20 til ca.50 meter fra skulpturens centrum. Deres spredning var sat fra 3 til 8 grader afhængig af afstand og valgt udlysnings flade.

Konstruktion.

Ide, modeller, produktionsledelse, placering, lystilrettelæggelse og afvikling: Flemming Brantbjerg.

Hjælp til model: Jørn Hansen

Programmering: Michael Tange.

Sejlberegning: Ole Vanggaard.

Sejlkonstruktion og ophængning: August Olsens Eftr.

Master og rig, konstruktion og opstilling: Gamco.

Lys & styring: Gøgler lys.

Hvidt lys: DOMS.

Med hjælp fra:
Roskilde festival, Roskilde Elforsyning, NKT, GE Lightning m.fl.

Forside