Moonlight Garden - Mathab Bagh

Et site-specific projekt til Sharjah, Forenede Arabiske Emirater, skabt af Mogens Møller, billedhugger, professor og Jane Havshøj, arkitekt MAA, PAR.

Mathab Bagh er et gammelt islamisk kulturfænomen, der er opstået af det endnu ældre fænomen, den islamiske korshave, Paradishaven.
Mathab Bagh´en anvendes, så vidt vi ved, ikke mere, men det er vores drøm at give dette smukke fænomen en renæssance.
Mathab Bagh´en var et fortryllet sted, hvor der i månelys blev fremsagt digte, danset spirituelle danse og musiceret og hvor vand, kakler og hvide blomster reflekterede månens stråler.

Under arbejdet med skitsen til en nutidig Mathab Bagh har den centrale hensigt været at knytte fortiden med nutiden. Fordi ingen kultur kan bevæge sig ind i fremtiden uden at forstå fortiden.

Moonlight Garden består af tre elementer. Det første er en bygningskrop beklædt med lyse kakler og formet som en “Barchan klit”, der ligner en halvmåne og optræder i ørkner, hvor vinden til stadighed kommer fra den samme retning. Denne type klitter findes i de Forenede Arabiske Emirater. Geologer og geografer har i mere end 30 år opmålt disse klitter og stadig vides meget lidt om den eksakte form. Matematisk kan formen beskrives som et symmetrisk objekt langs vindretningen men i naturen resulterer mange forskellige faktorer i en asymmetrisk form. De første registreringer af denne klitform blev lavet i 1956 af Coursin. Dette projekt baserer sig på videnskabelige studier foretaget i 1999 af Sauermann, Rognon, Poliakov og Hermann.

Formen er langstrakt, hvælvet og orienteret nord-vest over sin længdeakse og måler 130 meter i længden, 60 meter i bredden og er 12 meter høj. Hele overfladen belægges med lyse kakler.

Det andet element, placeret i klittens sydlige ende, er en cirkulær pavillon placeret delvist omkranset af Barchan klittens horn. 4 store søjler orienteret mod verdenshjørnerne og 24 cirkulære søjler bærer et loftshvælv . Pavillonens forhøjede gulvflade er kakkelbeklædt som klitten og med puder til siddende gæster. Folderigt klæde kan trækkes mellem søjlerne for om nødvendigt at afskærme eksterne lyskilder. Pavillonen måler 24 meter i diameter og er 18 meter høj.
Materialerne er i lyse farver med delvist reflekterende overflader.
Månens billede overføres via forskelligt teknisk udstyr (videokamera/projektor) til en cirkelformet, sandblæst glasplade i midten af pavillonens hvælv. Spejlbilledet af månen skal være så skarpt og stort, at månebjergene tydeligt kan ses og månen opleves som det klassiske objekt, vi betragter den som. I den mørke emiratiske nat vil månen, når den viser sig i glasset, magisk fremtræde som en hel eller delvis belyst kugle. Med den tilgængelige teknik vil det nøjagtigt projekterede månebillede kunne blive op til 5 meter i diameter.

Det tredje element er vand, der strømmer fra kanten af klitten, ned mod pavillonen.

Den nye Mathab Bagh tænkes anlagt i ørkenlinjen, ”energilinjen”, mellem pyramiderne i Ægypten og ”magneten” Kabbaen i Mekka. Sura nr. 54 i Koranen omhandler Månen, Gamar, og repræsenterer det spirituelle grundlag som giver den fulde mening med at bygge denne Mathab Bagh.

Deltagerne vil, når det drejer sig om en eventuel fremtidig brug af Moonlight Garden foreslå, at den overdrages til arabiske og nordiske digtere og musikere, som det sted, hvor ideer mellem de to kulturer kan mødes og udvikles.


Visuel teknik Flemming Brantbjerg, lyskunstner.

Mit forslag er at anvende et videokamera af høj kvalitet til optagelse af månen i real tid. Det månebillede publikum i Moonlight Garden ser på skærmen i loftet er optaget af et kamera placeret over skærmen i toppen af huset. Der er dermed geografisk overensstemmelse mellem optagelse og gengivelsesposition. Gik de udenfor ville de se nøjagtigt det samme billede på himlen som de indenfor ser på skærmen i loftet.
Denne løsning giver en række visuelle muligheder der ellers ikke ville være til rådighed. Billedet kan forstørres og forstærkes efter behov. Det optages digitalt og kan derefter bearbejdes/redigeres til f.eks. tidskomprimerede forløb (månefasernes 28 dages forløb samlet i et forløb å 1 - 2 timer f.eks.) m.m.m.
Den digitale bearbejdning giver også mulighed for direkte at sende billedstrømmen til tv stationer, hjemmesider osv. I de rette formater der kræves af disse medier.
Alle optagelser af måneforløb der findes i elektronisk form og i passende kvalitet kan gengives i Moonlight Gardens projektionsrum. Der dermed kunne udgøre et (spirituelt) centrum i en opsamling af månebilleder og månemyter.
Gengivelsen af månebilledet sker ved hjælp af en kraftig projektor af høj kvalitet. Billedet vises på en rund skærm, af sandblæst glas, placeret i centrum af loftet.

De teknisk/fysiske sider af denne ide udvikles til skitseform i det følgende.Måneoptagelse og gengivelse:
En optik på 1000 - 4000 mm sender billedet ned i et HDTV kamerahus.
HDTV signalet modtages af en computer der fungere som optagelse, bearbejdning, redigering og videresendelses centrum. En databank opbygges digitalt til opbevaring af månebilleder og forløb.
Månebilledet gengives af HDTV projektor på sandblæst glasplade i loft.
Måneforløb optages og redigeres til komprimerede måneforløb på f.eks. 1 time.
Der hentes månebilleder fra sattelit til gengivelse, ligesom sol og jordbilleder er en mulighed. Et jorddøgn gengivet på 1 time f.eks. skybevægelser henover kloden osv.

Månen set fra andre positioner på jorden kan gengives ligesom der også med dem kan laves komprimerede forløb i tid. Med den rette teknik kan vi lave et månebillede, der viser dens faser set fra forskellige positioner på jorden, i et flydende forløb. Det er vist ikke lavet endnu noget sted.En hjemmeside opbygges omkring projektet fra dets begyndelse, med billede og tekstsbeskrivelse af koncept og forløb. Hjemmesiden distribuerer månebillede og forløb når projektet er igangsat.
Andre projekter kan “tappe” fra vores databank, så månebilledet, måneforløb osv. kan anvendes af andre kilder, tv stationer m.v.
DVD kan udgives med måneforløb, historik, m.m.

Visuel teknik:
Okular - Optik
Kamera - HDTV Video
Skinnesystem til horisontal og vertikal bevægelse af optik og kamera.
Transmission - Elektronik og kabling.
Computer - Optagelse, redigering, distribution i flere formater.
Projektor - HDTV m. Zoom optik.
Glasskærm til projektion. Sandblæst glas.

MåneprojektionVisuel teknik: kort gennemgang.

Okular - Optik:
1000 til 4000 mm optik tilpasset til videokamera. Lysstyrke til kameragengivelse uden forstærkning, det vil sige i den bedste kvalitet.Kamera - HDTV Video:
High Definition TV, gengivelse i kvalitet som 35 mm film. Meget skarpt og præsis billedgengivelse.Skinnesystem til horisontal og vertikal bevægelse af optik og kamera:
Den cirkelrunde tagkonstruktion hviler på en cirkelrund skinne og er dermed roterbar i 360 grader horisontal bevægelse. En del at taget er rejst i en 90graders vinkel, indvendigt udstyret med et skinnesystem i hele halvcirklens vertikale diameter, på skinnesystemet er kameraudstyr incl. optik monteret, dermed tillades kameraudstyr incl. optik at bevæge sig 180 grader vertikalt, det vil sige langs hele himmelbuen. Kombinationen af disse to bevægelser, den horisontale og den vertikale, gør det muligt at optage månen fra opgang til nedgang i een ubrudt optagelse.
Hele tagkonstruktionen er vibrationsdæmpet for at undgå forstyrrende bevægelser af kameraet under optagelserne.
Transmission & Styring - Elektronik & kabling:
Signalet fra kameraet passere gennem kabel til bearbejdning i computerrummet. Forskellig elektronik sørger for signalets kvalitet i denne transmission.
Styring af bevægelse, optik og kamera, i horisontal og vertikal retning formidles via kabel fra computerrum. Styresystemet har sin egen computer for kontrol af position og bevægelse.Computer - Optagelse, redigering, distribution i flere formater & styring:

Signalet fra kameraet bearbejdes via computer til forskellige formål.
1. Direkte transmission til Måneprojektion i MåneHavens hus. I HDTV format.
2. Direkte transmission til almindeligt TV. Standard TV format.
3. Optagelse i HDTV format til senere brug.
4. Streeming til internetbrug, hjemmeside.
5. Eventuel transmission til andre modtagere i andre lande.
6. Redigering af måneoptagelser til komprimerede forløb, f.eks. månens faser set over få timer. Eller en måneformørkelse over få timer. Et måneforløb set fra andre placeringer på jordkloden kan redigeres og fremvises i MåneHaven.
7. MåneHavens tekniske anlæg kan anvendes til andre himmelske fænomener end Månen. Solen kan f. Eks. Betragtes og optages på samme måde som månen.
8. Optagelser fra rigtige observatorier kan redigeres og vises i MåneHaven.Styring af kamerabevægelse, kameraet skal følge månens bevægelse over himlen så præsist at billedet ikke forstyrres. Hertil anvendes en computer der har dette som eneopgave.Projektor - HDTV:

En projektor af meget høj kvalitet projicerer månebilledet ned på en cirkelrund glasflade der fungerer som skærm.
HDTV formatet giver sammen med kraftig lysstyrke og højkvalitets optik et meget veloplyst og roligt billede. Som var det månen selv vi så på, blot kraftigere i lyset og større i formatet.Glasskærm til projektion. Sandblæst glas:
Et cirkelrundt glas fungere som projektions skærm. Glasset er sandblæst på oversiden, den side der vender mod projektoren. Herpå dannes billedet med stor troværdighed og lysstyrke.Fysisk udformning:
Der skal være afsat plads til et redigeringsrum, et lokale hvori mindst tre personer, helst flere, kan arbejde med videoredigeringen og styringsanlægget til Moonlight garden. Her skal også være plads til en del maskineri og baggrundsteknik i lokalet (jeg går ud fra at air condition er en selvfølge). Og det skal ikke ligge for langt fra selve kamera/projektor positionen.
Det skal være nemt at komme op til kamera/projektor positionen og foretage indstillinger. I perioder har man brug for rigtigt mange ture dagligt frem og tilbage mellem de to lokaliteter. Så areal, adgangs og opholdsforhold er væsentlige begge steder. Herunder køkken og toiletfaciliteter.

Månelys I
Hvad er det så for en størrelse dette månelys der drager os ud i fuldmånenætterne? Det er (bare) reflekteret sollys i stort set samme spektrum som det direkte sollys vi modtager fra solen. Månens overflade trækker i det store og hele hverken fra eller lægger til.

(Fig. Solens spektrum.)

Det der giver den store oplevelsesforskel fra sollys er lysstyrken, den er en million gange mindre end solens direkte lys, hvis vi forudsætter samme højde på himmelbuen og samme luftsammensætning.
Og det medfører en dramatisk ændring i måden vi ser på, vores øjne er udstyret med to slags lysfølsomme celler, Stave og Tapper. Rods & Cones på engelsk. Stave er ekstremt lysfølsomme men ser ikke farver. Tappene er lyssvage og ser farverne. Derudover er de fordelt forskelligt i øjet. Stave primært i periferi og stave primært i synscentrum.
Det er ved månelysets svaghed kun stavene der er aktive, det vil sige at periferisynet bliver det aktive, og det virker tilsyneladende som farveløst.
Begge dele er uvant og påvirker os både bevidst og ubevidst såvel som på instinktniveau.
Magien! Den kommer vi til senere.

Månelys II.
At se med det perifere syn er specielt af flere grunde. Vi er ikke vant til at se med denne del af synet alene, i vores tid med uanede mængder af kunstlys. Og dog er der eet sted hvor vi bliver tvunget til delvist at bruge dette syn, nemlig ved nattekørsel i bil udenfor byens oplyste gader.
Den fysiske effekt af nattesynet er en langt lavere opløsning af det billede vi har på nethinden og en langsommere opdatering af dette billede. og det er een af grundende til at vi har en langsommere reaktionstid når vi kører bil i mørke.
Periferi synet er altså mindre skarpt fordi der kommer færre lyskvanter til nethinden der så også nedsætter den hastighed vi opdatere billedet med, lidt populært sagt. Vi er derfor mindre sikre på hvad det egentligt er vi ser, og det giver forestillingsevnen og fantasien frit spil. Det kræver faktisk træning ikke at lave "figurer" ud af meningsløse mønstre eller fejltolke en busk som noget andet, i månelys. For vores hjerne er bygget så den hele tiden søger genkendelige tolkninger af det den "ser".

Og det er måske her magien kommer ind i billedet, bogstavelig talt. Fantasien får større spillerum, vi ved ikke med sikkerhed hvad det er vi ser i tusmørket eller månelyset. Så vi forestiller os. En anden side af periferi synet er evnen til at "se" hele billedet på een gang. Vi kan ikke se detaljen men vi kan se helheden. Et cyklisk syn kunne man sige, som modsætning til dagssynets præcise fokuserede centralistiske synsmåde.

Har alt dette betydning for projektet, ja jeg syntes det siger noget om forskellen på en astronomisk vinkling kontra en oplevelses vinkling (magien). Astronomen vil gerne have et så stort, klart, lysende og detaljeret billede som muligt, oplevelsen (magien) derimod skabes af det modsatte. Deltagerliste: Jane Havshøj, arkitekt (Danmark) Mogens Møller, billedhugger (Danmark) Flemming Brandtbjerg, lyskunstner, teknisk rådgiver (Danmark) Salim Abdali, digter, astrofysiker, teknisk rådgiver (Irak / Danmark) Abdul Sattar Al Azzawi, arkæolog (Irak / Forenede Arabiske Emirater) Nasser Moaedi Jorfi, astrolog, numerolog (Iran) Lars Bukdahl, digter (Danmark)

Forside